Projekt "Pilotni demonstracijski center (PDC)" prejel EU sofinanciranje.

21 Oct 2019

Melamin d.d. Kočevje je skupaj s partnerjem Enoop d.o.o. iz naslova Javnega razpisa »DEMO PILOTI II 2018« pridobilo sofinanciranje za izvedbo projekta "Pilotni demonstracijski center (PDC)".