Pilotni demonstracijski center (PDC)

21 Oct 2019

Projekt "Pilotni demonstracijski center (PDC)" prejel EU sofinanciranje

Podjetje Melamin d.d. Kočevje je skupaj s konzorcijskim partnerjem Enoop d.o.o. iz naslova Javnega razpisa »DEMO PILOTI II 2018« pridobilo finančno podporo za izvedbo projekta Pilotni demonstracijski center (PDC).

Pilotni demonstracijski center (PDC) bo prvi pilotno demonstracijski center na svetu, ki bo omogočal razvoj novih tipov amino smol na biološki osnovi, ki so uporabni v končnih izdelkih različnih industrij (premazi, papirna, gradbena,…). Ključni izziv projekta je, da so amino smole na osnovi obnovljivih surovinskih virov enako ali celo bolj kvalitetne od klasičnih, ki so na trgu.

 

V okviru projekta se bo razvilo nove proizvode (nove tipe bio amino smol), nove tehnološke postopke sintez bio amino smol in postopke separacije večkomponentnih azeotropnih mešanic ter novo opremo t.j. saržne reaktorske sisteme in separacijsko opremo s pripadajočo analitsko opremo in krmiljenjem za razvoj novih tipov amino smol na osnovi surovin iz obnovljivih virov. Poleg popolnoma novih tehnoloških postopkov sinteze in separacije ter novih tipov bio amino smol bo rezultat projekta tudi popolnoma nov tehnološki postopek proizvodnje končnih izdelkov (bio amino smol), saj gre pri proizvodnji za zamenjavo klasičnih surovin z obnovljivimi.

 

Skupna vrednost upravičenih stroškov projekta je ocenjena na 4.329.263,63 EUR, predvidena višina subvencije pa znaša 1.700.946,55  EUR in bo financirana iz stani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si