Nastop na sejmu Anuga FoodTec 2018

3 May 2018

Naziv operacije: Anuga FoodTec 2018

Udeležili smo se sejma Anuga FoodTec 2018, ki je potekal v Kölnu od 20-23.3.2018. Namen in cilj operacije je preko sofinanciranja individualnega nastopa podjetja na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2018 omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetja s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetja. Rezultat operacije je pridobitev novih kontaktov in kupcev.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 7.921,06 EUR, v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetja v tujini – 2018«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si