ENOOP je prejemnik sredstev javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«